Τιτάνιο - Πορσελάνη

Εκτύπωση

Τιτάνιο - Πορσελάνη

Οι χρήστες αυτού του μετάλλου είναι εντυπωσιασμένοι με τις δυνατότητες του ενω ταυτόχρονα γνωρίζουν αντικειμενικά την ευαισθησία του όσον αφορά την τεχνκή επεξεργασίας καθώς και την επένδυση χρόνου και χρημάτων που χρειάζονται για να γίνει η χρήση του τιτανίου στο εργαστήριο σε παραγωγική βάση.

Έχει τονιστεί απο ειδικούς ότι η κατεργασία του τιτανίου χρειάζεται διαφορετικές απο τις γνωστές μεθόδους καθώς και αλλαγή του γνωστού τρόπου σκέψης στην οδοντοτεχνική πράξει.

Οι οδοντοτεχνίτες που χρησιμοποιούν ήδη το τιτάνιο για τους οδοντιάτρους πελάτες τους  βλέπουν ήδη με αισιοδοξία το μέλλον.